top of page

Mon, 30 Oct

|

OSHO star Meditation Activity

OSHO Play! meditation group

Registration is closed
See other events
OSHO Play! meditation group
OSHO Play! meditation group

Date & location / Ημερομηνία & Τοποθεσία

30 Oct 2023, 19:00 – 20:30 EET

OSHO star Meditation Activity, Leof. Dimokratias 61, Dionisos 145 76, Greece

About the group / Σχετικά με την εκδήλωση

(EΛ / ΕN)

Φίλοι μου

Με χαρά σας περιμένω τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 στις 7.00 μ.μ. στην συνάντηση της ομάδας διαλογισμού OSHO Play! που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του OSHOstar Meditation Activity στον Διόνυσο Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61.

H ομάδα διαλογισμού OSHO Play! είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε από κοντά και να διαλογιστούμε μαζί στον ίδιο χώρο με μια τεχνική από τους επιστημονικά σχεδιασμένους για τον άνθρωπο OSHO Ενεργητικούς Διαλογισμούς.

Μια μοναδική ευκαιρία να βιώσεις την ομορφιά της χαλάρωσης και της εσωτερικής σιωπής που μπορεί να φέρει στη ζωή σου ο διαλογισμός. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική OSHO τεχνική διαλογισμού κάθε φορά δίνεται η δυνατότητα να εκφράσoυμε καταπιεσμένα συναισθήματα και σκέψεις, και να επαναφέρουμε το σώμα-νου στη φυσική του κατάσταση, την αρμονία και την χαλαρότητα.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Πότε : Δευτέρα 30/10 και κάθε Δευτέρα στις 7.00 μ.μ.

Διάρκεια ομάδας: 1 ώρα 30 λεπτά

Διάρκεια διαλογισμού: 1 ώρα

Πού : Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, Διόνυσος Αττικής (OSHO star Meditation Activity)

Τιμή συμμετοχής: Με ατομική δωρεά

Συντονίστρια διαλογισμού: Ajita Deva Kastrioti

Προτείνεται να είσαι στον χώρο του διαλογισμού λίγα λεπτά νωρίτερα. Γι αυτό τον λόγο ο χώρος θα είναι ανοικτός για προσέλευση 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης της ομάδας. Μετά την έναρξη του διαλογισμού η είσοδος δεν επιτρέπεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ OSHO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Οι OSHO Ενεργητικοί Διαλογισμοί έχουν σχεδιαστεί επιστημονικά από τον Osho, μετά από μια μακρά περίοδο πειραματισμού. Αυτοί οι διαλογισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 με εξαιρετικά αποτελέσματα. Βοηθούν τον σύγχρονο αναζητητή να βιώσει την εσωτερική σιωπή και την ακινησία πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας μακροχρόνιας πρακτικής παθητικού καθίσματος.

Όλοι οι OSHO Ενεργητικοί Διαλογισμοί περιλαμβάνουν ένα αρχικό στάδιο δραστηριότητας — μερικές φορές έντονες και σωματικές — που ακολουθείται από μια περίοδο σιωπής. Όλα συνοδεύονται από μουσική που έχει δημιουργηθεί ειδικά για να καθοδηγήσει τον διαλογιστή στα διάφορα στάδια.

«Όταν δεν κάνεις τίποτα απολύτως – σωματικά, διανοητικά, σε κανένα επίπεδο – όταν κάθε δραστηριότητα έχει σταματήσει και απλά είσαι, αυτό είναι ο διαλογισμός... Δεν είναι ότι πρέπει να ξεφύγεις από τη ζωή. Aπλά σου διδάσκει έναν νέο τρόπο ζωής. Γίνεσαι το κέντρο του κυκλώνα. Η ζωή σου συνεχίζεται, συνεχίζεται πολύ πιο έντονα - με περισσότερη χαρά, με περισσότερη σαφήνεια, περισσότερο όραμα, περισσότερη έμπνευση, περισσότερη δημιουργικότητα - ωστόσο είσαι απόμακρος, απλά παρατηρητής στους λόφους, απλά βλέποντας όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Δεν είσαι αυτός που κάνει, είσαι ο παρατηρητής. Αυτό είναι όλο το μυστικό του διαλογισμού, ότι γίνεσαι ο παρατηρητής. Το να κάνεις συνεχίζει στο δικό του επίπεδο, δεν υπάρχει πρόβλημα: να κόψεις ξύλα, να αντλήσεις νερό από το πηγάδι. Μπορείς να κάνεις όλα τα μικρά και μεγάλα πράγματα. Μόνο ένα πράγμα δεν επιτρέπεται και αυτό είναι να μην χαθεί το κεντράρισμα σου. Αυτή η επίγνωση, αυτή η εγρήγορση, θα πρέπει να παραμείνει απολύτως ασύνετη, ανενόχλητη. Ο διαλογισμός είναι ένα πολύ απλό φαινόμενο». Osho

Σε περιμένω με χαρά!

Με αγάπη

Ajita

Beloved friends

It is my great joy to welcome you on Monday October 30, 2023 at 19.00 p.m. in the first OSHO Play! meditation group which takes place in OSHO star Meditation Activity location in Dionysos, 61 Dimokratias Avenue.

This group is a unique opportunity to meet and meditate together in the same space on one of OSHO Active Meditations. You are welcomed to join the group and experience the beauty of relaxation and inner silence that meditation can bring to your life.

By using a different OSHO meditation technique each time you are enabled to express repressed feelings and emotions and bring the body-mind back again to its natural relaxed harmony.

No previous experience is required.

When: Monday 30/10 & every Monday at 7 pm

Where: 61 Dimokratias Avenue, Dionysos, Attiki (OSHO star Meditation Activity)

Group duration: 1 hour and 30 minutes

Meditation duration: 1 hour

Participation fee: by donation.

Meditation facilitator:  Ajita Deva Kastrioti

It is recommended to be in the meditation center a few minutes earlier. For this reason the venue will be open 15 minutes before the group starting time.  Once the meditation starts entrance is not allowed.

ABOUT OSHO ACTIVE MEDITATIONS

OSHO Active Meditations have been scientifically designed by Osho, after a long period of experimentation. These meditations have been used by millions of people around the globe since the early 1970’s with outstanding results. They aid the modern-day seeker to experience inner silence and stillness a lot faster than what can be achieved through a long practice of passive sitting. All of OSHO Active Meditations involve a beginning stage of activity — sometimes intense and physical — followed by a period of silence. All are accompanied by music that has been specifically composed to guide the meditator through the different stages.

"When you are not doing anything at all – bodily, mentally, on no level – when all activity has ceased and you simply are, just being, that’s what meditation is...It is not that you have to escape from life. It simply teaches you a new way of life. You become the center of the cyclone. Your life goes on, it goes on really more intensely — with more joy, with more clarity, more vision, more inspiration, more creativity — yet you are aloof, just a watcher on the hills, simply seeing all that is happening around you. You are not the doer, you are the watcher. That’s the whole secret of meditation, that you become the watcher. Doing continues on its own level, there is no problem: chopping wood, drawing water from the well. You can do all small and big things; only one thing is not allowed and that is, your centering should not be lost. That awareness, that watchfulness, should remain absolutely unclouded, undisturbed. Meditation is a very simple phenomenon.” Osho

Looking forward to seeing you!

With love

Ajita

Tickets

  • OSHO Play! meditation group

    Pay what you want
    +Service fee

Total

€0.00

Κοινοποίηση / Share This Event

Event Info: Events
bottom of page