top of page

Tue, 03 Aug

|

Online via zoom

OSHO Laughter Meditation

Registration is Closed
See other events
OSHO Laughter Meditation
OSHO Laughter Meditation

Date & location / Ημερομηνία & Τοποθεσία

03 Aug 2021, 19:00 – 20:30 EEST

Online via zoom

About the group / Σχετικά με την εκδήλωση

(EN / GR) 

This meditation helps you to start enjoying the small things of life-childlike, liquid, mirrorlike. It will give you the opportunity to explore the childlike quality within , to connect with the mother earth & experience the joyful dance.

"I would like you to accept only one prayer, and that is laughter, because when you are totally laughing you are in the present. You cannot laugh in the future and you cannot laugh in the past. All those people who have created this retarded humanity have taken away all juice, all laughter, all smiles, and dragged everybody into being inauthentic. And if you are inauthentic, insincere, you can never grow the seed that has been given to you by this great compassionate universe.

Millions of people have tried meditation and dropped out of it because they took it very seriously. Religion has been thought to be a very serious affair — it is not. One has to understand — at least those who are with me — that religion is a playfulness, a laughter. Take it easy; then things blossom without any tension. You are not taking it easy, you are making it difficult.

I want to be taken playfully, not seriously — not with a long British face, but with beautiful laughter. Your laughter, your playfulness is the recognition that you have understood me. Your seriousness shows that you have misunderstood me, you have missed it — because seriousness is nothing but sickness. It is another name of sadness; it is a shadow of death. And I am all for life. If it is needed for your laughter, your dance, even to reject me, then reject me — but don’t reject the dance and the song and the life, because that is my teaching." OSHO

When: Tuesday 3 August, 7.00p.m.

Where: Online via zoom

Facilitating: Ajita M.Kastrioti

Meditation duration: 1 hour

Group duration: 1 hour 30 minutes

Participation fee: 10€

Preparation-Set up

· You need your personal space, clean and tidy. Your mobile needs to be off or in flight mode. In case you are living with roommates let them know not to interrupt you during your meditation.

· You need your laptop or mobile with battery charged. Your device needs to have camera and should be placed 1 meter away from you.

· In order to listen to music loudly and clearly, it is preferrable to use external speakers if possible. Alternatively, if you have wireless headphones you may use them.

· You need free space on the floor of approximately 1,50cm x 1,80 cm, so that you can lay your body on the floor at full extent. For your body comfort in this technique it is good if there is a carpet or a fitness mat.

· Keep tissues close to you.

The group is available to everybody and to those who don't have any previous experience.

Instructions for the meditation technique are given before the meditation.

With love

Ajita

Αυτός ο διαλογισμός σε βοηθά να αρχίσεις να απολαμβάνεις τα μικρά πράγματα της ζωής – σαν παιδί, ρευστός, σαν καθρέφτης. Θα σου δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψεις την παιδικότητα μέσα σου, να συνδεθείς με τη μητέρα γη και να βιώσεις τη χαρά του χορού. 

"Θα ήθελα να δεχτείτε μόνο μία προσευχή, και αυτή είναι το γέλιο, γιατί όταν γελάτε εντελώς είστε στο παρόν. Δεν μπορείτε να γελάσετε στο μέλλον και δεν μπορείτε να γελάσετε στο παρελθόν. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτή την καθυστερημένη ανθρωπότητα έχουν αφαιρέσει κάθε χυμό, όλο το γέλιο, όλα τα χαμόγελα και έχουν παρασύρει τους πάντες ως μη αυθεντικούς. Και αν είσαι αναξιόπιστος, ανειλικρινής, δεν μπορείς ποτέ να καλλιεργήσεις τον σπόρο που σου δόθηκε από αυτό το μεγάλο συμπονετικό σύμπαν. 

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δοκιμάσει τον διαλογισμό και τον εγκατέλειψαν επειδή τον πήραν πολύ σοβαρά. Η θρησκεία θεωρήθηκε πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι. Πρέπει κανείς να καταλάβει - τουλάχιστον όσοι είναι μαζί μου - ότι η θρησκεία είναι ένα παιχνιδιάρικο, ένα γέλιο. Χαλαρώστε, τότε τα πράγματα ανθίζουν χωρίς καμία ένταση. Δεν το παίρνετε εύκολα, το κάνετε δύσκολο. 

Θέλω να με παίρνουν παιχνιδιάρικα, όχι στα σοβαρά - όχι με μακρύ βρετανικό πρόσωπο, αλλά με όμορφο γέλιο. Το γέλιο σου, το παιχνίδι σου είναι η αναγνώριση ότι με κατάλαβες. Η σοβαρότητά σας δείχνει ότι με παρεξηγήσατε, το χάσατε - γιατί η σοβαρότητα δεν είναι παρά ασθένεια. Είναι ένα άλλο όνομα της θλίψης, μια σκιά του θανάτου. Και είμαι όλα για τη ζωή. Αν χρειάζεται για το γέλιο, τον χορό σας, ακόμη και να με απορρίψετε, τότε απορρίψτε με - αλλά μην απορρίψετε τον χορό, το τραγούδι και τη ζωή, γιατί αυτή είναι η διδασκαλία μου."OSHO

Πότε: Τρίτη 3 Αυγούστου, 7.00 μ.μ.

Πού: Διαδικτυακά μέσω zoom

Διάρκεια διαλογισμού: 1 ώρα

Διάρκεια γκρουπ: 1 ώρα 30 λεπτά

Καθοδήγηση: Ajita M.Καστριώτη

Τιμή συμμετοχής: 10€

Προετοιμασία χώρου-Οδηγίες

· Χρειάζεται να έχετε τον προσωπικό σας χώρο, που έχετε φροντίσει να είναι καθαρός και τακτοποιημένος. Το κινητό σας χρειάζεται να είναι κλειστό ή σε λειτουργία πτήσης. Σε περίπτωση που συγκατοικείτε φροντίστε να έχετε ενημερώσει να μην σας διακόψουν κατά τη διάρκεια του διαλογισμού.

· Χρειάζεστε το λάπτοπ ή το κινητό σας με φορτισμένη μπαταρία. Η συσκευή σας χρειάζεται να έχει κάμερα και να είναι τοποθετημένη σε απόσταση περίπου 1 μέτρο από σας.

· Για να ακούγεται η μουσική δυνατά και καθαρά, καλό είναι η συσκευή σας να είναι συνδεδεμένη με εξωτερικά ηχεία. Εναλλακτικά εάν διαθέτετε ασύρματα ακουστικά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

· Χρειάζεται ελεύθερος χώρος στο έδαφος περίπου 1.50εκ. x 1.80εκ ώστε να μπορείτε να ξαπλώσετε σε πλήρη έκταση. Για την άνεση του σώματός σας σε αυτή την τεχνική διαλογισμού καλό είναι να υπάρχει χαλί ή στρώμα γυμναστικής και ένα μαξιλάρι.

· Καλό είναι να έχετε χαρτομάντηλα κοντά σας.

Το group είναι διαθέσιμο σε όλους και σε αυτούς που δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία.

Οδηγίες για την τεχνική του διαλογισμού δίνονται πριν το διαλογισμό.

Με αγάπη Ajita

Tickets

  • OSHO Laughter Meditation

    €10.00
    Sale ended

Total

€0.00

Κοινοποίηση / Share This Event

Event Info: Events
bottom of page