top of page

Wed, 19 Jan

|

Online via zoom

OSHO Evening Meeting Meditation

Registration is closed
See other events
OSHO Evening Meeting Meditation
OSHO Evening Meeting Meditation

Date & location / Ημερομηνία & Τοποθεσία

19 Jan 2022, 19:30 – 21:00 EET

Online via zoom

About the group / Σχετικά με την εκδήλωση

(𝐆𝐑/𝐄𝐍) 𝐎𝐒𝐇𝐎 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

O διαλογισμός είναι προσφορά. Εάν αισθάνεστε, έχετε τη δυνατότητα κι εσείς να προσφέρετε πατώντας εδώ

The meditation is an offering. If you feel to contribute, you are most welcome by clicking here

19 Ιανουαρίου 1990 είναι η ημέρα όπου ο Osho άφησε το σώμα. Για την εμπειρία αυτή μοιράζεται:

"Το να είσαι κοντά σε ένα τέτοιο άτομο όταν πεθαίνει είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Θα νιώσεις, καθώς φεύγει από το σώμα του, μερικά αόρατα λουλούδια να πέφτουν πάνω σου. Αν και δεν μπορείς να τα δεις, μπορείς να τα νιώσεις. Είναι πάντα μια σπουδαία στιγμή στη ζωή των μαθητών όταν ο Δάσκαλος αφήνει το σώμα και είναι πιθανό, επειδή ο Δάσκαλος μπορεί να γνωρίζει πότε πρόκειται να φύγει από το σώμα, να μαζέψει όλους εκείνους που ήταν συνταξιδιώτες του, προχωρούσαν μαζί του με τον ίδιο τρόπο. Τώρα που φεύγει θέλει να σας κάνει το τελευταίο του δώρο. Καθώς ο Δάσκαλος ανοίγει τα φτερά του προς τον άλλο κόσμο, θα νιώσετε ένα αεράκι που είναι ασύγκριτο. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή με το οποίο μπορεί να συγκριθεί. Είναι σκέτη χαρά, τόσο αγνή που αρκεί για να πάρετε μια μικρή γεύση και να μεταμορφώσετε ολόκληρη τη ζωή σας». 

Ο πιο όμορφος τρόπος να βιώσουμε μαζί το διαλογισμό μέσα από τη μοναδική διαδικασία της Βραδινής Συνάντησης που δημιούργησε ο Osho.

Μαζί, γιορτάζοντας τη ζωή, γιορτάζοντας τα δώρα της!

Πότε : Tετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

 Ώρες: 19:30 - 21:00 μ.μ 

Πού : Διαδικτυακά μέσω zoom 

Καθοδηγητές - Hosts : Anurag, Ajita, Sada

“Αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί, χρειάζεται να βιωθεί. Αυτή είναι μια σπουδαία εμπειρία όπου εισέρχεσαι στον εσωτερικό σου χώρο. Κάτι βιώνεται σε αυτή τη συνάντηση, που κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει. Αυτή είναι η υψηλότερη κορυφή ολόκληρης της ημέρας, είτε εργάζεσαι, διαλογίζεσαι ή συμμετέχεις σε ομάδες.” Osho

Προετοιμασία χώρου-Οδηγίες

• Χρειάζεται να έχετε τον προσωπικό σας χώρο, που έχετε φροντίσει να είναι καθαρός και τακτοποιημένος. Το κινητό σας χρειάζεται να είναι κλειστό ή σε λειτουργία πτήσης. Σε περίπτωση που συγκατοικείτε φροντίστε να έχετε ενημερώσει να μην σας διακόψουν κατά τη διάρκεια του διαλογισμού.

• Χρειάζεστε το λάπτοπ ή το κινητό σας με φορτισμένη μπαταρία. Η συσκευή σας χρειάζεται να έχει κάμερα και να είναι τοποθετημένη σε απόσταση περίπου 1 μέτρο από σας.

• Για να ακούγεται η μουσική δυνατά και καθαρά, καλό είναι η συσκευή σας να είναι συνδεδεμένη με εξωτερικά ηχεία. Εναλλακτικά εάν διαθέτετε ασύρματα ακουστικά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

• Χρειάζεται ελεύθερος χώρος στο έδαφος περίπου 1.50εκ. x 1.80εκ ώστε να μπορείτε να ξαπλώσετε. Για την άνεση του σώματός σας σε αυτή την τεχνική διαλογισμού καλό είναι να υπάρχει χαλί ή στρώμα γυμναστικής και ένα μαξιλάρι.

• Καλό είναι να φοράτε άνετα ρούχα και να έχετε άδειο στομάχι.

Το group είναι διαθέσιμο σε όλους και σε αυτούς που δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία.

Οδηγίες για την τεχνική του διαλογισμού δίνονται πριν την έναρξη του διαλογισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες για την OSHO Βραδινή Συνάντηση μπορείτε να διαβάσετε εδώ 

Πληροφορίες

𝗢𝗦𝗛𝗢 𝘀𝘁𝗮𝗿: Ajita Maria Kastrioti +30 6946 064880 (WhatsApp, Viber), ajita.oshostar@gmail.com  

𝗢𝗦𝗛𝗢 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗰𝗲: Sada Tsatsouli +30 6979 776409 (WhatsApp, Viber) Κέντρο Διαλογισμού 2106717107, oshoexperiencegreece@gmail.com,  https://oshoexperiencegreece.com/

𝗢𝗦𝗛𝗢 𝗶𝗻𝗷𝗼𝘆: Fatima Anurag (facebook –messenger) 2130035879, +30 6948247958 (Viber/WhatsApp), oshoinjoy@gmail.com

Είναι χαρά μας αυτή τη μέρα να είμαστε μαζί, να γιορτάσουμε και να διαλογιστούμε μαζί!

Με αγάπη

Ajita, Sada,  Anurag

(EN) 𝐎𝐒𝐇𝐎 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 

On 19th January 1990, Osho left the body. For this experience Osho is sharing:

"Just to be near such a person when he is dying is a great opportunity. You will feel, as he leaves his body, some invisible flowers falling upon you. Although you cannot see them, you can feel them. It has been always a great moment in the lives of disciples when the Master leaves the body. And it is possible because the Master can know when he is going to leave the body – he can collect all those who have been his fellow travelers moving in the same way. Now that he is leaving he would like to give you his last gift. As the Master opens his wings towards the other world you will feel the breeze which is incomparable. There is nothing in life to which it can be compared. It is sheer joy, so pure that even to have a little taste of it is enough to transform your whole life."

What a better way to experience meditation on this day, with this unique Meeting that Osho has created!

Celebrating life, celebrating this gift being together in meditation!

When: Wednesday 19 January 2021

Time: 19:30 - 21:00 p.m UTC+2 

Where: online via Zoom 

Facilitators - Hosts: Anurag, Ajita, Sada

"That which cannot be said has to be experienced. This is a great experience of getting into the inner space. Something is experienced in this gathering which no one has been able to define. This is the highest peak of the whole day's working, meditating or doing groups." Osho

Instructions for the meditation technique are given before the meditation starts.

More information about the OSHO Evening Meeting are available by clicking here

Preparation-Set up

• You need your personal space, clean and tidy. Your mobile phone needs to be switch off or in the flight mode. In case you are living with roommates, let them know not to interrupt you during your meditation.

• You need your laptop or mobile with battery charged. Your device needs to have a camera and should be placed 1 meter away from you.

• In order to listen to the music loudly and clearly, it is preferable to use external speakers if possible. Alternatively, if you have wireless headphones you may use them.

• You need free space on the floor of approximately 1,50cm x 1,80 cm, so that you can lay your body on the floor at full extent. For your body comfort in this technique it is good if there is a carpet or a fitness mat.

• Better to wear loose clothes and have an empty stomach.

The group is available to everybody and to those who don't have any previous experience.

Information

𝗢𝗦𝗛𝗢 𝘀𝘁𝗮𝗿: Ajita Μaria Κastrioti +306946064880 (WhatsApp, Viber), ajita.oshostar@gmail.com

𝗢𝗦𝗛𝗢 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗰𝗲 : Sada +306979776409 (WhatsApp, Viber), oshoexperiencegreece@gmail.com, 

 https://oshoexperiencegreece.com/

𝗢𝗦𝗛𝗢 𝗶𝗻𝗷𝗼𝘆: Fatima Anurag (facebook- messenger) 2130035879, +30 6948247958 (Viber/WhatsApp), oshoinjoy@gmail.com

It is our joy to be with you on this day, to meditate  and celebrate together!

With love,

Ajita, Sada, Anurag

Tickets

  • OSHO Evening Meeting

    €0.00
    Sale ended

Total

€0.00

Κοινοποίηση / Share This Event

Event Info: Events
bottom of page