top of page
Ajita c.v photo.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΝΑ

Ονομάζομαι Ajita Μαρία Καστριώτη και γεννήθηκα στις 21 Φεβρουαρίου 1982 στην Αθήνα. Σπούδασα στη Νομική σχολή της Κομοτηνής και εργάστηκα ως δικηγόρος στην Αθήνα για περίπου 6 χρόνια. Το 2012 γνωρίζω τον OSHO, το δρόμο του διαλογισμού και εκπαιδεύομαι στο Σύστημα Ρέικι του Usui. Σύντομα η ζωή μου αλλάζει και βρίσκομαι στη Σαουδική Αραβία όπου εργάζομαι ως αεροσυνοδός. Τα επόμενα 8 χρόνια ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και γνωρίζω ανθρώπους από όλες τις χώρες και τους πολιτισμούς. Παράλληλα με τα ταξίδια μου στον κόσμο ξεκινάει και το ταξίδι μου στην αστρολογία. 

Το 2018 αρχίζει η διετής φοίτησή μου στη σχολή αστρολογίας "Εναλλακτική Παιδεία" στην Αθήνα. Το 2019 εκπαιδεύομαι στην καθοδήγηση των OSHO Ενεργητικών Διαλογισμών. Το 2020 εκπαιδεύομαι στο OSHO Neo Reiki και εμβαθύνω στο διαλογιστικό τρόπο ζωής μέσα από τη διαδιακασία του OSHO Meditation Coaching. Μέσα από την αγάπη μου και το μεγάλωμά μου στο διαλογισμό γεννιέται το OSHOstar, ένα κέντρο εναλλακτικών θεραπειών και αστρολογικών υπηρεσιών. Κάθε ομαδική και ατομική συνεδρία OSHOstar είναι μια μοναδική δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου, να έχεις καθαρότητα και να βιώσεις την ησυχία μέσα σου. Όλες οι συνεδρίες παρέχονται στον χώρο του κέντρου ή διαδικτυακά μέσω zoom.


ABOUT ME

My name is Ajita Maria Kastrioti and I was born on 21st February 1982 in Athens. I studied Law in Law School of Komotini and I worked as an advocate in Athens for almost 6 years. In 2012 I come across OSHO, I start meditating and I get training in Usui Reiki System. Soon my life changes and I find myself in Saudi Arabia working as a Flight Attendant. The following 8 years I travel all over the world and I meet people from every county and civilization. Along with the traveling around the world, my journey in astrology starts as well. 

In 2018 my two-year study in astrology begins in the astrology school "Enallaktiki Paideia" in Athens. Ιn 2019 I get training in facilitating OSHO Active Meditations. In 2020 I get training in OSHO Neo Reiki and I deepen in the meditative way of living through OSHO Meditation Coaching. Through my love and my growth in meditation OSHOstar is born, a center of alternative therapies and astrology services. Each group or individual session is a unique opportunity to connect with yourself, to gain clarity and experience the silence within. All sessions are available either in the space of the center or online.

About: About Me
OSHO%20Sada_edited.jpg

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ OSHO

O Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) είναι ένας μύστης που γεννήθηκε στην Ινδία το 1931 και φωτίστηκε στη νεαρή ηλικία των 21. Μέσα από τις ομιλίες του, τα βίντεο και τις τεχνικές διαλογισμού που δημιούργησε, υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει εκατομμύρια ανθρώπους στο πνευματικό τους ταξίδι. 

Είναι γνωστός για την επαναστατική συμβολή του στην επιστήμη της εσωτερικής μεταμόρφωσης, με μια προσέγγιση στο διαλογισμό που αναγνωρίζει τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Μετά από πειράματα και μελέτες σε όλες τις προσεγγίσεις και τις τεχνικές διαλογισμού του παρελθόντος, δημιούργησε ένα νέο τρόπο για το υπερδραστήριο μυαλό του 21ου αιώνα : τους OSHO Ενεργητικούς Διαλογισμούς (OSHO Active Meditations).  

Ο Osho έχει μιλήσει για όλα τα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο. O λόγος του προκαλεί όλο και περισσότερο ενδιαφέρον σήμερα και τα βιβλία του εξαπλώνονται στον κόσμο σε πάνω από 60 γλώσσες.

Για τη δουλειά του ο Osho έχει πει ότι βοηθάει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη γέννηση ενός νέου ανθρώπου τον οποίο ονομάζει «Ζορμπάς ο Βούδας», ικανός να χαίρεται όλες τις επίγειες απολαύσεις του Ζορμπά του Έλληνα και την ηρεμία της σιωπής του Βούδα. Στην ουσία μας ενθαρρύνει να ζούμε τη ζωή ολοκληρωτικά και συνειδητά χωρίς καταπίεση, προκαταλήψεις, ιδεολογίες, κριτική και πεποιθήσεις, δίνοντας έμφαση στην απόλυτη αλήθεια που βρίσκεται μέσα στην εσωτερική μας σιωπή. «Υπάρχει μόνο ένας δρόμος ο οποίος πάει προς τα μέσα» λέει «όπου δεν θα βρείτε έναν μόνο άνθρωπο, όπου θα βρείτε μόνο ησυχία, ειρήνη.» 


ABOUT OSHO

Osho (Bhagwan Shree Rajneesh), is a mystic who was born in India in 1931 and became enlightened at the early age of 21. Through his talks, videos and meditation techniques that he created, he supported and still supports millions of people on their spiritual journey.

He is known for his revolutionary contribution to the science of inner transformation, with an approach to meditation that acknowledges the accelerated pace of contemporary life. After studying and experimenting on all approaches and meditation techniques of the past, he created a new way for the hyperactive 21st Century mind : OSHO Active Meditations.

Osho has spoken on everything that concerns man. His teachings generate today more and more interest and his books are expanding around the world in more than 60 languages.

About his own work Osho has said that he is helping to create the conditions for the birth of a new man whom he calls “Zorba the Buddha”, capable both of enjoying the earthly pleasures of Zorba the Greek and the silent serenity of Gautama the Buddha. In essence, he encourages us to live life fully and consciously without repression, preconceived ideologies, judgments, and conditionings, emphasizing the ultimate truth that lies within our inner silence. “There is only one path which goes inwards,” he says “where you will not find a single human being, where you will only find silence, peace.”

About: About Me
bottom of page